Ahaa! kyselyt
Uutinen
Ahaa! kyselyt

Kiitos vastauksista Ahaa! 2019-kyselyihin!

 

KUINKA ONNISTUIMME? - kyselyt purettu

Ahaa! kyselyt vapaaehtoisille, ammattilaisille ja ohjaajakouluttajille _ kevät 2019

 

Kyselyissä selvitettiin ja arvioitiin Ahaa!:n käyttöä, kohderyhmää, hankkeen toimintojen ja www-sivujen tarpeellisuutta/toimivuutta. Vastausprosentit vapaaehtoisten kyselyssä oli 61 % (103 vastaajaa), ammattilaisten kyselyssä; 43-51% (86 vastaajaa)  ja ohjaajakouluttajien kyselyssä 89 % (16 vastaajaa).

 

Ahaa! on käytössä laajalla kohderyhmällä, eniten sitä käytetään ikäihmisten parissa. Ryhmiin osallistujien enemmistö on eri tavalla sairastuneita (muistisairaat 35-60% ja AVH:n sairastaneet 15-27%, Aivovamma 0-15,5% muut 8-30%,) tai aivoterveyden edistämisestä kiinnostuneita/muististaan huolestuneita henkilöitä (43-65%). (Prosenttiluvuista ensimmäinen on vapaaehtoisten kyselystä, toinen ammattilaisten.) Vapaaehtoisten ohjaamien ryhmien kohderyhmistä vähän reilu puolet on ennaltaehkäiseviä ryhmiä ja ammattialaisilla taas Ahaa!ta käytetään enemmän sairastuneiden kuntoutukseen/kognitiivisten taitojen ylläpitoon. Em. kohderyhmien lisäksi Ahaa!ta käytetään mm. työttömien, mielenterveyskuntoutujien, päihteidenkäyttäjien, nuorten, maahanmuuttajien parissa.

 

Aivotreenit hankkeen toiminta on koettu yleisesti ottaen kyselyjen perusteella tärkeäksi ja hyväksi ja Ahaa! tehtävät ja koulutukset toimiviksi. Alla muutama nosto kyselyjen vastausten keskiarvoista (asteikolla 1-5; 1 huono, 2 välttävä, 3 ok , 4 hyvä, 5 erinomainen).

 

Hanke sai yleisarvosanan:

- vapaaehtoisten kyselyssä 4,72

- ammattilaisten kyselyssä 4,86

- ohjaajakouluttajien kyselyssä 4,87

 

Ahaa! tehtävät sai yleisarvosanan:

- vapaaehtoisten kyselyssä: 4,59

- ammattilaisten kyselyssä 4,83

- ohjaajakouluttajien kysellyssä: 4,88

 

www-sivut sai yleisarvosanan:

- vapaaehtoisten kyselyssä: 4,33

- ammattilaisten kyselyssä: 4,6

- ohjaajakouluttajien kyselyssä:4,81

 

Koulutukset sai yleisarvosanan:

- vapaaehtoisten koulutus: 4,72 (vapaaehtoisten kyselyssä)

- ammattilaisten koulutus: 4,83 (ammattilaisten kyselyssä)

- ohjaajakouluttajien koulutus: 4,71 (ohjaajakouluttajien kyselyssä)

 

Hankkeen toiminnoista tärkeimmäksi kyselyjen perusteella koettiin koulutukset ja materiaalin kehittäminen. Eniten kehitettävää kyselyjen perusteella on verkostopäivissä. Vapaaehtoisten kyselyssä nousi esiin myös alueelliset erot valtakunnallisen koordinaation + tuen ryhmänperustamisessa ja tehtävien ohjaamisessa suhteen. Uudessa rahoitushakemuksessa huomioidaan vapaaehtoisten verkostopäivien ja koordinaation kehittäminen. Kohderyhmän laajuuden huomioiden voidaan kyselyn perusteella todeta, että hanke on toiminut ja palvellut mukana olleita vähintäänkin hyvin, usein jopa erinomaisesti ja että toiminnalle on ollut tarvetta ja olisi tarvetta myös jatkossa. Palautteen perusteella Ahaa! harjoittelu koetaan hyödylliseksi. Kyselyjen avoimissa palauteosioissa oli esitetty muutamia kysymyksiä. Niihin on vastattu kyselyjen koonneissa kyselyn lopussa.

 

Kyselyjen tarkempiin koonteihin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta:

Vapaaehtoisten kysely_2019 koonti

Ammattilaisten kysely_2019 koonti

Ohjaajakouluttajien kysely_2019 koonti

 

Iso kiitos kaikille vastanneille! Kyselyistä saatu tieto auttaa meitä arvioimaan toimintamme onnistumista ja tarpeellisuutta jatkoa ajatelleen sekä auttaa kehittämistyössä jos toiminta jatkuu.

 

Lisätiedot kyselyistä: Elisa Ahonen | elisa.ahonen(at)ph-muistiyhdistys.fi