AHAA! www-sivut lakkautetaan syyskuussa 2020
Uutinen

AHAA! www-sivut lakkautetaan syyskuussa 2020. Otathan haluamasi materiaalin talteen ennen sitä. Ahaa! -materiaalia voi toki hyödyntää ja ryhmiä ohjata entiseen tapaan :)

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa pääosin viranomaisen asemassa toimivia organisaatioita tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Viranomaisten lisäksi saavutettavuusvaatimukset koskevat julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä.


Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen hallinnoimia verkkosivuja, koska saamme STEA-avustuksia. Verkkosivujen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Saavutettavuus tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti verkkopalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.


Tähän tilanteeseen liittyen, olemme aloittaneet järjestömme hallinnoimien verkkosivujen uudelleen organisoinnin ja työstämisen. Järjestömme hallintaan jää verkkosivusto www.ph-muistiyhdistys.fi ja AHAA!-aivotreenien verkkosivusto lakkautetaan. Saavutettavuusasetusvaatimukset ovat sen luonteisia, että erityisen haasteellisia ne ovat täyttää AHAA!- sivustojen materiaalin ja sisällön vuoksi. Lisäksi hankkeen päättymisen jälkeen, meillä ei ole olemassa erillisiä henkilöstöresursseja, eikä taloudellista mahdollisuutta sivustojen muuttamiseen ja hallinnointiin.  

 
AHAA!-verkkosivusto lakkaa toimimasta 15.9.2020 alkaen. Otathan siis talteen haluamasi materiaalin syyskuun alkuun mennessä. Tästä eteenpäin Ahaa! - ryhmiin ja materiaaleihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Muistiluotsi- asiantuntija tukikeskuksemme vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Petra Behmiin: petra.behm@ph-muistiyhdistys.fi, puh. 044-727 3010.